Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Queensland

Cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Queensland

Để chia sẻ một phần nào mất mát của các nạn nhân bị bão lụt tại Queensland, cô Trần Hương Thuỷ – Đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Wollongong  đã mang tấm ngân phiếu hơn 13 ngàn Úc kim đển trao cho bà Edna Wildson – Chủ tịch hội St. Vincent De Paul. Đây là số tiền thu được từ buổi gây quỹ do cộng đồng người Việt tại đây tổ chức.