Cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Queensland

Để chia sẻ một phần nào mất mát của các nạn nhân bị bão lụt tại Queensland, cô Trần Hương Thuỷ – Đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Wollongong  đã mang tấm ngân phiếu hơn 13 ngàn Úc kim đển trao cho bà Edna Wildson – Chủ tịch hội St. Vincent De Paul. Đây là số tiền thu được từ buổi gây quỹ do cộng đồng người Việt tại đây tổ chức.