Cứu trợ đồng hương bị lũ lụt tại thành phố Port Arthur, Texas

Vào cuối tuần qua, cộng đồng người Việt vùng Dallas cùng với các thiện nguyện viên Austin, các em thiếu nhi thánh thể của nhà thờ Thánh Tâm đã đi xuống vùng thành phố Port Arthur, gần với Houston để cứu trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng của bão lụt Harvey.