17/02/2022 | 36

Cựu Tổng Thống Trump và hai người con lớn của ông phải ra làm chứng trong cuộc điều tra của biện lý tiểu bang New York

Cựu Tổng Thống Trump và hai người con lớn của ông phải ra làm chứng trong cuộc điều tra của biện lý tiểu bang New York

Một thẩm phán ở New York đã ra phán quyết hôm thứ Năm rằng cựu Tổng thống Donald Trump và hai người con lớn của ông phải tuân theo trát tòa yêu cầu họ trả lời các câu hỏi và chuyển giao bằng chứng cho một cuộc điều tra dân sự về ông và Tổ chức Trump của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang.

Cựu tổng thống Trump, Donald Trump Jr. và Ivanka Trump đều đã bị thẩm phán ra lệnh xuất hiện để các nhà điều tra lấy lời khai cho Bộ trưởng Tư pháp Letitia James trong vòng 21 ngày tới. Cựu tổng thống cũng được lệnh phải tuân thủ trát tòa và trình diện trong vòng 14 ngày với cùng với các thông tin và tài liệu được yêu cầu.

Bộ trưởng tư pháp James đang điều tra xem liệu Tổ chức Trump có định giá lại các bất động sản để được hưởng lợi từ khoản vay của ngân hàng, tiền bảo hiểm và thuế hay không. Ông Donald Trump Jr vẫn điều hành công ty cùng với người anh là Eric, trong khi Ivanka trước đây là giám đốc điều hành cao cấp nhất của công ty.

Ngoài ra, cựu tổng thống Trump cũng phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự đang chờ tiến hành về các vấn đề tương tự như của Văn phòng Biện lý Quận Manhattan. Bộ trưởng tư pháp James đã cử các điều tra viên từ văn phòng của bà để hỗ trợ điều tra của biện lý quận. Phía gia đình ông Trump có thể kháng cáo lệnh phải ra hầu tòa.