16/07/2017 | 0

Cựu tổng thống các quốc gia Nam Mỹ đến Venezuela quan sát cuộc trưng cầu dân ý

Cựu tổng thống các quốc gia Nam Mỹ đến Venezuela quan sát cuộc trưng cầu dân ý

Caracas, Venezuela. (Reuters)- Hôm qua 15/07, một số cựu tổng thống của các quốc gia Nam Mỹ đã đến Venezuela để quan sát cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về hiến pháp do phe đối lập nước này tổ chức.

Sau nhiều tháng biểu tình phản đối kế hoạch của tổng thống Maduro cho bầu một hội đồng lập pháp để soạn thảo hiến pháp mới, các tổ chức đối lập kêu gọi dân chúng Venezuela bỏ phiếu trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày hôm nay 16/07. Họ cho rằng người Venezuela phải có tiếng nói về kế hoạch của Maduro.

Cựu tổng thống Mexico Vicente Fox kêu gọi người Venezuela đi bầu, và lên tiếng bảo vệ tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý. Các cựu lãnh đạo khác cũng làm công việc của quan sát viên, gồm cựu tổng thống Colombia Andres Pastrana, cựu tổng thống Bolivia Tito Quiroga, hai cựu tổng thống Costa Rica là Miguel Angel Rodriguez và Laura Chinchilla.

Tổ chức Sáng Kiến Dân Chủ Của Tây Ban Nha Và Hoa Kỳ, cùng với quốc hội do phe đối lập chiếm đa số ghế đã gửi thư mời, và chỉ định các cựu tổng thống các quốc gia lân bang đến Venezuela làm quan sát viên.

Kế hoạch trưng cầu dân ý của phe đối lập bị chính phủ Venezuela bác bỏ trước đó.  Sự kiện được tổ chức khoảng 2 tuần lễ trước cuộc bỏ phiếu theo kế hoạch của Maduro, để bầu hội đồng lập pháp mới có thẩm quyền soạn thảo hiến pháp, và giải tán nhiều tổ chức đang hiện hữu. (Song Châu)

TAGS: venezuela