03/10/2014 | 0

Cựu tổng thống Bill Clinton là một ứng cử viên giải Nobel Hòa Bình

Cựu tổng thống Bill Clinton là một ứng cử viên giải Nobel Hòa Bình

Washington, DC. (Reuters) – Cựu Tổng Thống Bill Clinton là một trong những ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào Thứ Sáu tới.

Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông Clinton luôn nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình tại Trung đông. Tháng 9 năm 1993, Thủ Tướng Israel Yitzhak Rabin và lãnh đạo Tổ Chức Giải Phóng Palestine Yasser Arafat đã bắt tay công khai lần đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc, trước sự chứng kiến của ông Clinton, đánh dấu việc ký kết tuyên bố nguyên tắc cho hòa bình Ả Rập và Israel.

Tháng 10 năm 1998, ông Clinton, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Arafat gặp mặt tại trung tâm hội nghị Wye River ở Maryland, dẫn tới thỏa thuận ghi nhớ Wye River, nêu rõ phương thức thực hiện thỏa thuận năm 1995. Năm 2000, ông Clinton tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với ông Arafat và Thủ Tướng Israel Ehud Barak tại Trại David. Nhưng bất chấp nỗ lực của ông, các cuộc họp gặp thất bại mà không đạt được thỏa thuận khung. Ngoài ra, nhờ vào thỏa thuận hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian mà cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi tại Bosnia chấm dứt.

Ông Clinton cũng được công nhận về vai trò quan trọng của ông trong việc giúp mang lại hòa bình tại Bắc Ireland. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, ông Clinton tiếp tục tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo. (H. Nguyễn)