05/10/2013 | 1

CỰU TỔNG THỐNG BILL CLINTON LÀ MỘT ỨNG CỬ VIÊN GIẢI NOBEL HÒA BÌNH

CỰU TỔNG THỐNG BILL CLINTON LÀ MỘT ỨNG CỬ VIÊN GIẢI NOBEL HÒA BÌNH

Tin Hoa Thịnh Đốn – Cựu Tổng thống Bill Clinton là một trong những ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần sau. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông Clinton cố gắng làm việc và làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình cho Trung Đông. Tháng 9 năm 1993, Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và lãnh đạo Tổ chức giải phóng Palestine Yasser Arafat lần đầu tiên bắt tay nhau trước công chúng, tại Tòa Bạch Ốc trước sự chứng kiến của ông Clinton. Những cái bắt tay đóng dấu việc ký kết Tuyên bố Nguyên tắc cho hòa bình Ả Rập và Israel. Tháng 10 năm 1998, ông Clinton, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Arafat gặp nhau tại trung tâm hội nghị Wye River trên bờ biển phía Đông của Maryland. Cuộc họp kéo dài suốt đêm dẫn đến thỏa thuận cho bản ghi nhớ Wye River, ký kết tại Tòa Bạch Ốc ngày 23 tháng 10, trong đó nêu rõ cách thực hiện thỏa thuận năm 1995. Năm 2000, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Clinton sắp kết thúc, ông tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Arafat và Thủ tướng Israel Ehud Barak tại trại David. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của ông, các cuộc họp liên tục sụp đổ mà không có thỏa thuận nào về một hiệp định khung cho các vấn đề cuối cùng. Tên người chiến thắng sẽ được công bố ngày 11 tháng 10.