08/02/2021 | 15

Cựu tổng giám đốc công ty gang thép xin hưởng chính sách hình sự đặc biệt vì có công với cách mạng

Cựu tổng giám đốc công ty gang thép xin hưởng chính sách hình sự đặc biệt vì có công với cách mạng

Những thành viên trong công ty liên quan đến sai phạm- Nguồn hình Pháp luật

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 8 tháng 2 năm 2021 loan tin, một loạt lãnh đạo công ty Gang thép Thái Nguyên vừa xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì gia đình có công với cách mạng. Trong đó có ông Đậu Văn Hùng, là cựu Tổng giám đốc công ty thép Việt Nam xin được hưởng chính sách hình sự đặc biệt vì có nhiều thành tích trong kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, bài báo không nêu rõ chính sách hình sự đặc biệt ở đây cụ thể là gì.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, công ty Gang thép Thái Nguyên đã chi cho dự án sai phạm này 4,423 tỷ đồng, trong đó hơn 3,000 tỷ đồng là tiền vay ngân hàng. Tuy nhiên, trong giai đoạn truy tố, các lãnh đạo 2 công ty như Đồng Quang Dương, cựu giám đốc, kiêm thư ký dự án; Nguyễn Minh Xuân, Lê Phú Hưng đều là cựu thành viên hội đồng quản trị tổng công ty Gang thép Việt Nam và Mai Văn Tinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty gang thép Việt Nam đều xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với nguyên nhân là bản thân và gia đình có công với chế độ, tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh tật.

Còn riêng ông Đậu Văn Hùng thì xin được hưởng chính sách hình sự đặc biệt vì có nhiều thành tích trong kháng chiến chống Mỹ, đã nhận thức được sai phạm, tuổi cao, sức yếu, có nhiều bệnh nên cần có người trợ giúp trong sinh hoạt.

An Nhiên