27/02/2014 | 0

Cựu tổng biên tập chia tay đảng Cộng sản Việt Nam sau 55 năm

Cựu tổng biên tập chia tay đảng Cộng sản Việt Nam sau 55 năm

Việt Nam.
Ông Tống Văn Công, đảng viên hơn 55 tuổi đảng, cựu tổng biên tập báo Lao động, cơ quan thông tin của Liên đoàn lao động Việt Nam, hàm thứ tưởng Bộ Thông tin Cộng sản Việt Nam, cư dân Sài Gòn vừa tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam mà ông đã bỏ cả đời để phục vụ.
Trong một bức thư ngỏ, ông Tống Văn Công nói rằng, ông không phải thuộc số lớn đảng viên thoái hóa mà ra khỏi đảng. Trái lại, ông nói: “Chính những người bảo thủ, giáo điều, không sáng suốt chấp nhận sự đổi mới chính trị khiến một đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng, nay trở thành một Đảng độc đoán, tham nhũng mới đúng là những kẻ suy thoái chính trị. Do đó tôi không thể nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào có tên là suy thoái tư tưởng chính trị.”
Trong bức thư chia tay đảng Cộng sản Việt Nam, ông Công viết: “Thời gian qua, tôi hết sức tự kiềm chế, cố gắng tiếp tục đứng trong hàng ngũ Đảng để cùng với các đảng viên chân chính trực tiếp đấu tranh, góp ý xây dựng Đảng, hi vọng những người lãnh đạo nhận ra sai lầm,vứt bỏ ý thức hệ lạc hậu, tiến tới một Đại hội Đảng đổi mới lần 2: Đổi mới chính trị, thực hiện nhà nước pháp quyền đúng như các thể chế chính trị hiện đại. Từ đó mà vực dậy niềm tin đang cùng kiệt của nhân dân, tiếp tục sứ mệnh mà đảng viên và nhân dân giao cho. Hôm nay, con đường ấy đã bị chặn lại. Đau lòng lắm, nhưng phải đành vậy thôi! Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam.”
Ông Tống Văn Công từng là tổng biên tập của 3 tờ báo thuộc hệ thống công đoàn, cơ quan ngoại vi của đảng CSVN, là Lao Động Mới, Người Lao Động và Lao Động suốt khoảng 30 năm trước khi nghỉ hưu. – S. Châu