Cựu TNS Janet Nguyễn tuyên bố ra tranh cử

Trong buổi lễ chào cờ cuối năm vào sáng thứ Bảy 7/12/2019 trên đại lộ Bolsa – Trần Hưng Đạo thành phố Westminster Nam California, cựu Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California – bà Janet Nguyễn đã thông báo việc bà sẽ ra tranh cử chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang địa hạt 72.