Cựu thượng Nghị Sĩ Lou Correa yêu cầu kiểm phiếu lại

Cựu thượng Nghị Sĩ Lou Correa yêu cầu kiểm phiếu lại

Ông Lou Correa đã tuyên bố như sau: “Sáng thứ Hai vừa qua, tôi đã gửi một bức thư tới ông Trưởng Ban Giám Sát Bầu Cử Quận Cam Neal Kelley chính thức yêu cầu kiểm lại phiếu của cuộc bầu cử đặc biệt ngày 27 tháng 01 năm 2015 cho Địa Hạt I. Như quí vị đã biết, bảng kết quả cuối cùng của văn phòng Bầu Cử vào đêm Thứ Sáu tuyên bố ứng cử viên Andrew Đỗ là người thắng cuộc bởi 43 phiếu cách biệt trong tổng số hơn 48,600 phiếu bầu – một biên độ dưới 1/10 của 1%.”

Ông Lou cho biết ông không nhất thiết nghĩ rằng việc kiểm lại phiếu này sẽ thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Nếu có những phiếu đã được nạp vào một cách bất hợp lệ và đã được tính do sai lầm, thì việc kiểm lại phiếu vẫn không thể “hủy bỏ” và loại chúng ra khỏi bảng tính. Ngược lại, việc kiểm lại phiếu cũng không dẫn đến việc thêm bất kỳ phiếu nào vốn đã bị loại bỏ lúc đầu vì sai lầm.

Thay vào đó, mục đích chính của cuộc tái kiểm phiếu là để cho phép cho ban vận động của ông cũng như cho công chúng nói chung có được sự đảm bảo rằng cuộc bầu cử đã được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp: bất cứ ai được quyền bỏ phiếu đã có thể bỏ phiếu, và chỉ những người được quyền bỏ phiếu mới bỏ phiếu.

Ông Lou nói thêm về lý do tại sao cần kiểm phiếu lại: “Tuần qua, ban vận động của tôi và của ông Đỗ đã có cơ hội quan sát và theo dõi quá trình kiểm phiếu của văn phòng Bầu Cử trên các lá phiếu tạm thời và một số lá phiếu khiếm diện nhận được trong hoặc sau ngày bầu cử. Trong quá trình xem xét đó, chúng tôi thấy một số vấn đề: lá phiếu tạm thời được tính dù không có chữ ký của cử tri; một số cử tri đã cố bỏ phiếu hơn một lần; và một số cử tri tự xác nhận rằng mình vừa dọn vào Địa Hạt I ngay trước cuộc bầu cử mà không thực sự ghi danh bầu cử tại địa chỉ mới.

Việc kiểm lại phiếu này sẽ cho phép chúng tôi điều tra và xác định tầm mức của các sự bất thường này, để phân tích xem nó có thể đã ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử hay không, và để quyết định xem có cần phải hành động gì thêm dưới hình thức một hành động tư pháp hoặc một cuộc điều tra của biện lý.” (Q.T.)