Cựu Thượng Nghị Sĩ Lou Correa dẫn đầu thăm dò cử tri cuộc tranh cử vào hạ viện Hoa Kỳ

Cựu Thượng Nghị Sĩ Lou Correa dẫn đầu thăm dò cử tri cuộc tranh cử vào hạ viện Hoa Kỳ

SANTA ANA, CA- Cuối tuần vừa qua, văn phòng tranh cử của Cựu Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, hiện đang ứng cử cho chiếc ghế Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ, địa hạt CA-46 đã cho biết ông Lou Correa đang có tỉ lệ cử tri ủng hộ cao nhất, và cách xa các đối thủ khác như ông Bảo Nguyễn, ông Joe Dunn gần 30 điểm.

Đây là cuộc thăm dò mới nhất được tiến hành bởi Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates, thực hiện từ ngày 13 tháng 12 suốt đến ngày 16 tháng 12 vừa qua. Kết quả ban đầu cho thấy ông Lou Correa được các cử tri ủng hộ với một tỉ lệ đầy thuyết phục, vượt lên trên tất cả các ứng cử viên khác. Cụ thể như sau: 37% Lou Correa; 5% Joe Dunn; 4% Jordan Brandman; 8% Bao Nguyen; 12% Adam Nick; 1% Khác; và 33% chưa quyết định.

Sau khi kết quả thăm dò được tuyên bố, tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Lou Correa gia tăng lên đến 43%, trong khi tổng số các ứng cử viên khác vẫn gần như không thay đổi.

“Kết quả thăm dò này rất đáng chú ý cho một ứng cử viên trong giai đoạn mới bắt đầu cuộc tranh cử mà đã có sự ủng hộ với tỉ lệ cách xa như vậy.” John Shallman, Giám đốc văn phòng tranh cử của ông Lou Correa nhận xét. Kết quả này cho thấy rằng các cử tri đã lưu ý các công việc của ông Lou Correa hoàn thành trong suốt sự nghiệp dân cử nhiều năm qua của mình cho cộng đồng, nhất là ở địa hạt 46 của tiểu bang California.”

Cựu Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa đã công bố thêm hàng loạt hỗ trợ mới từ các nhà lãnh đạo giáo dục địa phương cho chiến dịch tranh cử của ông bao gồm Chủ tịch Học khu Rancho Santiago Community College Larry Labrado và Ủy viên Nelida Mendoza Yanez.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo giáo dục cũng như các ban ngành khác tại địa phương khác cũng đã lên tiếng chính thức ủng hộ:

• Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Santa Ana John Palacio

• Thư Ký Học Khu Santa Ana Valerie Amezcua

• Ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Santa Ana José Alfredo Hernández, JD

• Chủ tịch Học Khu Trung học Anaheim Annemarie Randle-Trejo

• Ủy viên Học Khu Trung Học Anaheim Al Jabbar

• Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Thành Phố Anaheim Bob Gardner

• Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Thành Phố Anaheim Ryan Ruelas

• Cựu Cảnh Sát Trưởng Thành phố Anaheim John Welter

• Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Kris Beard

• Ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Học khu Huntington Beach Bonnie Castrey

• Nghị Viên Thành Phố Los Angeles, Cựu Nghị Sĩ Tiểu Bang Gil Cedillo

(Đoàn Hưng)