Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên án ứng cử viên hội đồng thành phố Wesminster và kêu gọi đảng Cộng Hòa hủy bỏ sự ủng hộ

Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên án ứng cử viên hội đồng thành phố Wesminster và kêu gọi đảng Cộng Hòa hủy bỏ sự ủng hộ

Theo bản thông cáo báo chí ngày 11 tháng 10 từ văn phòng tranh cử của cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, bà Janet Nguyễn đã lên án ứng cử viên Nam Quan Nguyễn Hội Đồng Thành Phố Westminster về những liên hệ của ông với chính quyền Cộng Sản Việt Nam.

Cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã lên tiếng sau khi được biết rằng Nam Quan gần đây đã tham dự cuộc gặp gỡ riêng với Tổng Lãnh Sự Việt Nam Nguyễn Trác Toàn vào tháng 11.

Cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói: “Cộng đồng Việt Nam không chấp nhận bất cứ cá nhân nào ủng hộ hay có liên hệ nào với chính quyền Cộng Sản Việt Nam và nhất là một ứng cử viên lãnh đạo chính trị. Bà không thể ngồi yên và cho phép một cá nhân ủng hộ một chính quyền đàn áp vi phạm nhân quyền mà lại có thể ứng cử vào một chức vụ lãnh đạo chính trị trong chính quyền địa phương”

Bà Janet Nguyễn tiếp tục kêu gọi Đảng Cộng Hòa hủy bỏ sự ủng hộ cho Nam Quan. Cuộc họp của Nam Quan Nguyễn với viên chức chính quyền Cộng Sản Việt Nam bị tiết lộ khi các bức ảnh về cuộc họp được lan truyền trên phương tiện truyền thông báo chí vào ngày 9 tháng Mười Một, năm 2019.