05/03/2014 | 0

Cựu thủ tướng Tymoshenko kêu gọi trừng phạt Nga

Cựu thủ tướng Tymoshenko kêu gọi trừng phạt Nga

Kiev, Ukraine. (Reuters)
Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã kêu gọi các cường quốc Tây phương trừng phạt nước Nga.
Trong khi trả lời phóng vấn đài SkyTG24, bà Tymoshenko cũng nói rằng cuộc cách mạng Ukraine chưa kết thúc, chưa thay đổi đủ, cần phải thay đổi sâu rộng và hệ thống để có thể ảnh hưởng tới mọi lãnh vực đời sống.
Bà Tymoshenko đã 2 lần làm thủ tướng Ukraine cũng nói rằng: Nga đã vi phạm hiệp ước Budapest năm 1994 bảo đảm an ninh cho Ukraine cho nên cộng đồng quốc tế phải trừng phạt Nga, giúp bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. – H. Vỗ