19/10/2013 | 0

CỰU THỦ TƯỚNG SILVIO BERLUSCONI BỊ CẤM GIỮ CHỨC VỤ CÔNG TRONG THỜI GIAN 2 NĂM.

CỰU THỦ TƯỚNG SILVIO BERLUSCONI BỊ CẤM GIỮ CHỨC VỤ CÔNG TRONG THỜI GIAN 2 NĂM.

Tin Rome –  Hôm nay, một toà án ở Milan đã tuyên phán cấm cựu thủ tướng Silvio  Berlusconi  giữ các chức vụ công trong thời gian 2 năm sau khi bị tuyên án gian lận thuế. Tuy nhiên, khi ông Berlusconi còn là một nghị sĩ , phán quyết của toá án không ảnh hưởng tới ông ta mà sẽ tùy thuộc vào lá phiếu của thượng viện vào tháng tới.  Ngày 1 tháng 8 Tối cao Pháp viện đã duy trì tội  gian lận thuế của toà án xét xử trước đó. Tuy nhiên, Tối cao Pháp viện giảm bản án 4 năm tù xuống còn một năm quản thúc tại gia  hay phục vụ công tác cộng đồng. Thượng viện sẽ bỏ phiếu trục xuất ông Berlusconi vào tháng tới. Nếu bị trục xuất, ông Berlusconi sẽ bị cấm giữ chức vụ công quyền trong thời gian 6 năm. Mất chức nghị sĩ, ông Berlusconi sẽ mất quyền đặc miễn trong các vụ truy tố khác, trong đó có tội mua dâm với gái vị thành niên. Một ủy ban thượng viện đã bỏ phiếu tán thành trục xuất ông Berlusconi dọn đường cho lá phiếu của nghị sĩ . Thượng viện đang do người chống đối ông Berlusconi kiểm soát cho nên lá phiếu của thượng viện vào tháng tới chắc chắn sẽ bất lợi cho ông Berlusconi.