13/02/2014 | 0

Cựu Thủ Tướng Nhật Đến Nam Hàn

Cựu Thủ Tướng Nhật Đến Nam Hàn

Seoul, Nam Hàn. (Reuters)
Cựu Thủ Tướng Nhật Tomiichi Murayama đã gặp Thủ tướng Nam Hàn Chung Hong-won để thảo luận những vấn đề liên quan tới 2 nước.
Trong thời gian viếng thăm, Cựu Thủ tướng Maruyama 89 tuổi đã gặp những người phụ nữ đã bị quân đội Nhật dùng để giải khuây trong thời gian chiến tranh.
Trong buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chung nói rằng: dân chúng Nam Hàn đã cảm xúc trước việc viếng thăm, an ủi những người phụ nữ từng bị dùng để giải khuây, những người từng bị đau khổ dựa trên quan điểm chính đáng của lịch sử.
Cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama đang viếng thăm Nam Hàn theo lời mời của đảng Công Lý Nam Hàn, và nói rằng chính phủ Thủ tướng Abe cần phải tiếp tục theo đuổi chính sách của ông ta.
Trong năm 1995, Thủ tướng Murayama chính thức xin lỗi các nước lân bang Á Châu đã phải chịu đau khổ vì cuộc xâm lăng của Nhật.
Bản tuyên bố Murayama đánh dấu 50 năm sau khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến.
Cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama nói rằng bản tuyên bố không phải là bản tuyên bố của cá nhân ông ta mà của chính phủ Nhật cho nên các chính phủ kế tiếp phải theo đuổi bản tuyên bố này.
Với việc Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách tu chính hiến pháp để có thể phát triển lực lượng quốc phòng, Cựu Thủ tướng Murayama nói rằng bản hiến pháp hiện tại bảo đảm Nhật không dùng võ lực giải quyết các vụ tranh chấp, là bản hiến pháp tốt nhất cho Nhật.
Nam Hàn đã kêu gọi Nhật chính thức xin lỗi, bồi thường cho những phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân nhân Nhật trong thời gian Đệ Nhị Thế Chiến. Nhật đã cai trị bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 tới năm 1945 đã không chịu thỏa mãn đòi hỏi của Nam Hàn, nói rằng vấn đề này đã được giải quyết trong hiệp ước năm 1965.

Huệ Võ