03/08/2015 | 0

Cựu thống đốc Virgina tranh cử tổng thống

Cựu thống đốc Virgina tranh cử tổng thống

Virginia. (Reuters) – Cựu Thống Đốc tiểu bang Virginia Jim Gilmore chính thức tham gia cuộc đua đề cử của đảng Cộng Hòa, trở thành ứng cử viên thứ 17 mong muốn được trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng trong năm 2016.

Trong một thông cáo được công bố trên trang mạng vận động chính thức, ông Gilmore chỉ trích chính quyền của Tổng Thống Barack Obama không duy trì được vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Ông Gilmore cũng chỉ trích nặng nề ông Obama cắt giảm ngân sách quân sự quá mức. Ông tuyên bố, nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ bảo đảm Hoa Kỳ tái xây dựng kinh tế, quân đội và vị trí của mình trên thế giới. Ngoài ra, vị cựu thống đốc của tiểu bang Virginia tìm cách làm cho mình khác biệt với các ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như ông Jeb Bush và ông Donald Trump.

Ông Gilmore từng tham gia một thời gian ngắn vào cuộc đua đề cử của đảng Cộng Hòa vào năm 2008 trước khi ông quyết định rút lui. Ông phục vụ một nhiệm kỳ thống đốc tại tiểu bang Virginia, từ năm 1998 cho tới năm 2002 và là chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia đảng Cộng Hòa vào năm 2001. (Nguyên Trân)