Cựu quân nhân VNCH tại Việt Nam nói về kỷ ngày 19/6

44 năm trôi qua kể từ ngày miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm, cuộc sống của các cựu quân nhân VNCH trên quê hương Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Cảm xúc về ngày quân lực VNCH 19/6 sắp đến cũng có tâm trạng đan xen.