04/02/2022 | 31

Cựu phó Tổng Thống Pence tuyên bố ông Trump đã ‘sai’ khi cho rằng kết quả bầu cử có thể đảo ngược

Cựu phó Tổng Thống Pence tuyên bố ông Trump đã ‘sai’ khi cho rằng kết quả bầu cử có thể đảo ngược

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Sáu đã trực tiếp bác bỏ những tuyên bố sai lầm của ông Donald Trump cho rằng ông Pence bằng cách nào đó có thể đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, và nói rằng cựu tổng thống đã hoàn toàn ‘sai’.

Trong một bài phát biểu trước Hiệp hội Liên bang bảo thủ ở Florida, cựu phó tổng thống Pence đã đề cập đến những nỗ lực của ông Trump trong tuần này để đưa ra câu chuyện sai lệch rằng ông Pence có thể đã làm điều gì đó để ngăn ông Joe Biden nhậm chức.

Cựu phó tổng thống Pence đã tuyên bố thẳng thừng rằng “Tổng thống Trump đã sai, và tôi không có quyền đảongược kết quả cuộc bầu cử.” Trước đây, ông Pence đã bảo vệ hành động của mình vào ngày 6 tháng Giêng và nói rằng ông và ông Trump có khả năng sẽ không bao giờ đồng ý với nhau về những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng, thì qua tuyên bố hôm thứ Sáu, ông Pence đánh dấu sự phản pháo mạnh mẽ nhất của ông đối với ông Trump cho đến nay.

Phó tổng thống chỉ đóng vai trò nghi lễ trong việc kiểm phiếu của các cử tri đoàn, và bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào việc kiểm phiếu sẽ đánh dấu một sự phá vỡ trầm trọng các chuẩn mực dân chủ và tiền lệ.

Cựu phó tổng thống Pence, hôm thứ Sáu đã mô tả ngày 6 tháng Giêng năm 2021, là “một ngày đen tối trong lịch sử của tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ.”