05/12/2015 | 0

Cựu người nhái bơi dọc sông Mississippi

Cựu người nhái bơi dọc sông Mississippi

Venice, Louisiana. (CBS) — Cựu chiến binh Hải Quân Chris Ring của San Diego trở thành người Mỹ đầu tiên bơi dọc theo toàn bộ chiều dài của sông Mississippi hôm Thứ Sáu ngày 4 tháng 12.

Anh Ring, một người nhái 28 tuổi đã phục vụ 10 năm trong Hải Quân, đã bơi đến mốc dặm số 0, nơi dòng Mississippi đổ vào Vịnh Mexico tại Venice, lúc 3 giờ 52 phút chiều. Anh hoàn tất cuộc bơi dài 2,350 dặm sáu tháng sau khi bắt đầu từ hồ Itaska ở Minnesota vào ngày 6 tháng 6 năm 2015. Anh Ring cho biết anh không bơi để tìm kiếm danh vọng, mà để kêu gọi sự chú ý dành cho nhóm Gold Star Families, gồm những người thân của các liệt sĩ. Anh quyết định bơi dọc sông Mississippi sau khi chứng kiến cựu chiến binh Lục Quân và cũng là nhà sáng lập tổ chức Legacies Alive, ông Mike Viti hoàn tất một cuộc đi bộ xuyên Mỹ hồi năm ngoái.

Legacies Alive, một tổ chức bất vụ lợi hỗ trợ các gia đình quân đội có người thân tử trận, đã bảo trợ cho cuộc bơi của anh Ring. Hôm Thứ Năm, anh Matt Hernandez, một đại úy Lục Quân đi theo anh Ring trên một chiếc thuyền kayak trong một phần của cuộc hành trình, cho biết đôi vai và đôi chân của anh Ring không còn lành lặn sau nhiều tháng trời bơi gần như mỗi ngày, nhưng nói chung anh vẫn khỏe mạnh. (Huy Lam)