17/05/2024 | 26

CỰU LUẬT SƯ CỦA ÔNG TRUMP, JOHN EASTMAN KHÔNG NHẬN TỘI TRONG VỤ ‘ĐẠI CỬ TRI GIẢ’ Ở ARIZONA

CỰU LUẬT SƯ CỦA ÔNG TRUMP, JOHN EASTMAN KHÔNG NHẬN TỘI TRONG VỤ ‘ĐẠI CỬ TRI GIẢ’ Ở ARIZONA

Ông John Eastman, cựu luật sư riêng của ông Donald Trump, đã không nhận tội tại phòng xử án ở Phoenix, Arizona hôm thứ Sáu (17/5) vì vai trò của ông trong nỗ lực thay mặt ông Trump lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.  Eastman đã soạn thảo các bản ghi nhớ pháp lý đề nghị Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence có thể từ chối chấp nhận phiếu đại cử tri từ một số tiểu bang chiến trường khi Quốc hội triệu tập để chứng nhận việc kiểm phiếu năm 2020. Phó tổng thống Pence bác bỏ kế hoạch của cựu luật sư John Eastman, và nói rằng ông không có thẩm quyền pháp lý để làm như vậy theo Hiến pháp. Ông Eastman bị truy tố riêng vào tháng 8 năm 2023 tại Quận Fulton, Georgia, đồng thời bị buộc tội cùng với ông Trump và những người khác về nỗ lực lật ngược chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của tổng thống Biden tại bang này. Cả ông Eastman và ông Trump không nhận tội. Ông Eastman nằm trong số 18 người bị buộc tội ở Arizona vì tìm cách bất hợp pháp để giành phiếu đại cử tri năm 2020 của tiểu bang cho ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Trump. Thêm 10 bị cáo khác sẽ bị buộc tội tại Phoenix vào thứ Ba, (21/5).