CỰU KẾ TOÁN VIÊN GỐC VIỆT NHẬN TỘI GIAN LẬN THUẾ

CỰU KẾ TOÁN VIÊN GỐC VIỆT NHẬN TỘI GIAN LẬN THUẾ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Bộ Tư Pháp và Sở Thuế Vụ IRS công bố ông John T. Hoàng, cư dân Woodbridge, Virginia, nhận tội cố tình giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng khai man thuế năm 2004 tại tòa án liên bang khu vực Hoa Thịnh Đốn. Căn cứ vào các tài liệu tòa và lời nói thực hiện tại tòa án, ông Hoàng là một kế toán viên công chứng CPA và một luật sư. Từ Tháng Giêng 2005 đến Tháng Tư 2007, ông John điều hành Công ty John T. Hoàng CPA, khai thuế doanh nghiệp và là một trong hai sở hữu chủ cơ sở dịch vụ Tax-Smart Technology. Ông điều hành Công ty từ các địa điểm khác nhau trong vùng Fairfax, Virginia. Là một nhân viên khai thuế, ông John làm thuế và giám sát việc khai thuế của khách, nộp cho IRS và các cơ quan thuế tiểu bang.

Những năm thuế 2004, 2005 và 2006, ông khai hàng trăm hồ sơ thuế lợi tức mẫu 1040 thuế lợi tức liên bang và kiếm được thu nhập đáng kể từ hoạt động khai thuế của mình. Ông này còn nhận được thêm một phần đáng kể những số tiền do IRS hoàn lại cho khách hàng của ông. Mặc dù thu nhập qua các doanh nghiệp của mình lên đến cả triệu đồng, nhưng ông không khai thuế thu nhập liên bang, hoặc trả bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang cho chính mình hoặc cho doanh nghiệp của mình. Ông John thừa nhận rằng tổng số thuế thất thoát do hành vi phạm tội của mình là trên $1.5 triệu. Chánh Án Liên Bang chủ tọa phiên xử, định ngày tuyên án là 6 tháng 11. Ông John T. Hoàng phải đối mặt với bản án tối đa sáu năm tù và bị phạt $500,000.