28/08/2016 | 2

Cựu giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản

Cựu giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản

Ông Võ Văn Thôn. ẢNh: VTC

Một đảng viên cộng sản với hơn 50 năm tuổi đảng, từng vào tù ở Côn Đảo, được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất của Cộng Sản Việt Nam, và từng nắm giữ nhiều chức vụ trong chính quyền ở Sài Gòn sau tháng Tư năm 1975, vừa tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản.

Thân hữu của ông Võ Văn Thôn, 75 tuổi, xác nhận trên Facebook hôm nay là ông đã từ bỏ đảng cộng sản, sau khi bị đảng ủy quận 3 ra quyết định kỷ luật, vì ông tự ý ra ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Vị cựu giám đốc Sở Tư Pháp thành phố Sài Gòn đã về hưu từ cách đây 16 năm, nhưng vẫn muốn lên tiếng về tình hình đất nước. Vào cuối tháng 7 năm 2014, ông ký vào kiến nghị tập thể của 61 đảng viên yêu cầu Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ bỏ đường lối chính trị sai lầm. Theo một thân hữu của ông Thôn là nhà văn Võ Văn Tạo, vào ngày 24 tháng 8, đảng ủy quận 3 ra lệnh kiểm điểm ông Thôn về việc ông tự ứng cử. Rốt cuộc ông bị kỷ luật với hình thức nhẹ nhất là khiển trách. Có nguồn tin cho biết, tại buổi họp kiểm điểm này, ông Thôn đã bất bình bỏ về nửa chừng. Ngày 26 tháng 8, ông viết thư thông báo bỏ đảng cộng sản.

Được biết, ông Võ Văn Thôn và gia đình đang bị an ninh Cộng Sản Việt Nam bao vây và áp lực. Bạn bè đến thăm đều bị theo dõi.

Huy Lam / SBTN