05/08/2016 | 1

Cựu giám đốc CIA tuyên bố ômg Trump gây tổn hại cho an ninh quốc gia

Cựu giám đốc CIA tuyên bố ômg Trump gây tổn hại cho an ninh quốc gia

Washington, DC. (CBS) – Ông Mike Morell, cựu giám đốc CIA chỉ trích ông Donald Trump và ủng hộ bà Hillary Cliton trong một bài xã luận trên tờ New York Times.

Ông viết rằng ông Trump không chỉ không đủ tiêu chuẩn để làm tổng thống mà còn gây đe dọa cho an ninh quốc gia. Ông Morell lưu ý rằng ông Trump không có kinh nghiệm gì về an ninh quốc gia. Ông Morell thậm chí còn gợi ý rằng những đề nghị mà ông Trump đưa ra trong đang gây tổn hại cho an ninh quốc gia và chỉ ra những nhận xét của Tổng Thống Nga Vladimir Putin về ông Trump.

Ông Morell cũng chỉ trích ứng cử viên của đảng Cộng Hòa về đề nghị cấm người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ. Ông cho rằng những kẻ thánh chiến có thể sử dụng điều đó để nói cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ là cuộc chiến tôn giáo. Ông nói thêm rằng người Mỹ Hồi Giáo đóng vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho Hoa Kỳ, trong đó có một người điều hành Trung Tâm Chống Khủng Bố của CIA trong gần một thập niên, người mà ông cho là có trách nhiệm nhất để giữ an toàn cho Hoa Kỳ kể từ sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Ngược lại, ông Morell, không ghi danh theo đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, lại ca ngợi bà Clinotn.

Ông cho rằng bà sẽ giữ cho đất nước an toàn hơn nhiều. Ông Morell là nhân vật mới nhất trong số các cựu viên chức an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại hàng đầu chỉ trích ông Trump. (Nguyên Trân)