CỰU ÐẠI TƯỚNG NGUYỄN KHÁNH TỪ TRẦN, THỌ 86 TUỔI

CỰU ÐẠI TƯỚNG NGUYỄN KHÁNH TỪ TRẦN, THỌ 86 TUỔI

SACRAMENTO – Theo tin từ nhật báo Người Việt Cựu Ðại Tướng Nguyễn Khánh vừa qua đời tối Thứ Sáu tại Sacramento, California, hưởng thọ 86. Theo wikepedia.org, Tướng Nguyễn Khánh sinh năm 1927 tại Trà Vinh. Ông giữ chức quốc trưởng và thủ tướng VNCH, và mang lon đại tướng. Ông cũng là tổng tư lệnh và tổng tham mưu trưởng QLVNCH trong giai đoạn 1964-1965, và được coi là người từng nắm giữ nhiều quyền lực tối cao nhất trong lịch sử chính quyền VNCH. Sau khi tốt nghiệp trường võ bị liên quân Ðà Lạt, ông được đưa sang Pháp tu nghiệp ở trường quân sự Saint Saumur, và được thăng chức khá nhanh. Khi Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm lên nắm quyền, ông ủng hộ chính phủ và tham gia chiến dịch Hoàng Diệu tiễu trừ lực lượng Bình Xuyên. Sau chiến dịch này, ông được thăng cấp đại tá. Sau khi QLVNCH được thành lập, ông lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như tư lệnh Sư Ðoàn 1 Bộ Binh (1956-1957), tư lệnh một số vùng đồng bằng sông Mekong, rồi tổng thư ký Bộ Quốc Phòng. Ngày 11 Tháng Mười Một, 1960, Ðại Tá Nguyễn Chánh Thi thực hiện cuộc đảo chính chống chính phủ. Ông Khánh tổ chức phản công bảo vệ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, sau đó, ông được thăng cấp thiếu tướng và giữ chức Tham Mưu Trưởng Liên Quân, rồi Tư Lệnh Quân Ðoàn II. Khi cuộc đảo chính ngày 1 Tháng Mười Một, 1963 xảy ra, Tướng Khánh được lên cấp trung tướng.

Ngày 30 Tháng Giêng, 1964, ông thực hiện cuộc “chính lý” và tự xưng là Chủ Tịch Hội Ðồng Quân Nhân Cách Mạng kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Ðội. Ngày 28 Tháng Hai, 1964, ông truất phế chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ và lên làm thủ tướng. Ngày 16 Tháng Tám, 1964, ông ban hành “Hiến Chương Vũng Tàu,” và kiêm thêm hai chức quốc trưởng và thủ tướng. Tuy nhiên, Tướng Khánh bị các đảng phái và quần chúng phản đối quyết liệt. Các cuộc biểu tình chống ông nổ ra khắp nơi, buộc ông phải hủy bỏ “Hiến Chương Vũng Tàu” và thành lập cơ chế chính phủ khác, do Kỹ Sư Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng. Ông và ông Dương Văn Minh được Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu thăng cấp đại tướng cùng một lúc. Ngày 13 Tháng Chín, 1964, hai tướng Dương Văn Ðức và Lâm Văn Phát kéo quân về Sài Gòn thị uy với Tướng Khánh. Ngày 19 Tháng Hai, 1965, trong cuộc chỉnh lý do Tướng Lâm Văn Phát và Ðại Tá Phạm Ngọc Thảo chỉ huy, Tướng Khánh suýt bị bắt. Sau đó, uy tín của ông ngày càng xuống thấp, các tướng trẻ truất phế ông. Ngày 25 Tháng Hai, 1965, ông phải nhận chức đại sứ lưu động ở nước ngoài. Trước khi đi, ông còn mang theo một nắm đất và tuyên bố: “Tôi có mang theo nắm đất quê hương, một ngày nào đó nhất định sẽ trở về.” Sau khi rời Việt Nam, Tướng Khánh ở Mỹ một thời gian ngắn. Từ năm 1966, ông sang Pháp sống. Sau năm 1975, ông sang Hoa Kỳ định cư. Ngày 2 Tháng Giêng, 2005, ông được Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do bầu làm quốc trưởng. Ông Nguyễn Hữu Chánh, tổng bí thư Ðảng Dân Tộc cho biết Chính Phủ Việt Nam Tự Do sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cố Ðại Tướng Nguyễn Khánh vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, 19 Tháng Giêng, tại miền Nam California.