Cựu Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa – ông Bùi Diễm vừa tạ thế hưởng thọ 99 tuổi

Cựu Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa – ông Bùi Diễm vừa tạ thế hưởng thọ 99 tuổi

Chúng tôi vừa nhận được cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa – ông Bùi Diễm vừa qua đời vào lúc 11:00 sáng Chúa Nhật 24 tháng 10 năm 2021 hưởng thọ 99 tuổi, trong sự thương tiếc của mọi người.  Ông đã đã góp phần không nhỏ trong suốt chặng đường dài của lịch-sử Việt Nam cận-đại. Từ thời quân-chủ với chính-phủ Trần Trọng Kim cho đến ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa.

Hoạt động của cố đại sứ Bùi Diễm bao gồm nhiều lãnh-vực, từ đảng phái, chính-quyền đến báo-chí, phim ảnh…Tỵ nạn tại Hoa Kỳ năm 1975, cố đại sứ Bùi Diễm tiếp-tục, dự phần, đóng góp tiếng nói trung-thực, tài-liệu xác-đáng, cũng như tích-cực xây-dựng tổ-chức chính-trị, cộng-đồng …

Ông sinh năm 1923, quê ở Hà Nam.  Ông hoạt động chính trị từ thời học trường Bưởi, vận động cho chính phủ Trần Trọng Kim và vào đảng Đại Việt năm 1944 do lời giới thiệu của một người bạn là ông Đặng Văn Sung. Năm 1945 ông tham gia Trường Lục quân tại Yên bái, được nửa chừng thì bỏ dở khi trường chuyển về Sa Pa.

Ông rời chính trường cho tới khi nền đệ nhị Cộng Hòa được thành lập. Trong thời gian đó ông làm chủ nhiệm tờ báo Vietnam Post xuất bản ở Sài Gòn bằng Anh ngữ (1954-1963). Đây là tờ báo tiếng Anh đầu tiên ở Việt Nam. Ông cũng thành lập hãng phim Tân Việt, sản xuất cuốn phim Chúng tôi muốn sống.

Khi thủ tướng Phan Huy Quát ra chấp chính, ông giữ chức Tổng trưởng Phủ Thủ tướng (1965). Trong Nội các của Ủy ban Hành pháp Trung ương, ông là Ủy viên Ngoại giao (1965-67).  Thời Đệ Nhị Cộng hòa Việt Nam ông được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ, thay thế đại sứ Vũ Văn Thái. Chức vụ này ông đảm nhiệm từ năm 1967 đến năm 1972 thì chuyển làm đại sứ lưu động cho đến năm 1975.

Toàn thể ban giám đốc đài truyền hình SBTN xin chia buồn cùng tang quyến.