01/06/2016 | 0

Cựu cố vấn của ông Bill Clinton nhận định bà Hillary có cơ hội thua đề cử

Cựu cố vấn của ông Bill Clinton nhận định bà Hillary có cơ hội thua đề cử

Washington, DC. (CBS) – Một cựu cố vấn chính trị và là nhà thăm dò dư luận của cựu Tổng Thống Bill Clinton nhận định rằng bà Hillary Clinton có cơ hội thua cuộc đề cử của đảng Dân chủ.

Trong một bài xã luận trên tạp chí Wall Street, ông Doughlas Schoen đặt ra các tình huống có thể xảy ra. Ông viết, chiến thắng của ông Sanders tại California sẽ nhấn mạnh điểm yếu của bà Hillary Clinton với vai trò ứng cử viên tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử.

Siêu đại biểu của đảng Dân Chủ, do thành phần nòng cốt của đảng chọn và ủng hộ mạnh mẽ bà Clinton sẽ nghiêm túc đặt câu hỏi liệu họ có nên tiếp tục hậu thuẫn bà hay không. California là một trong sáu tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào Thứ Ba tuần tới. Tiểu bang vàng chiếm 475 phiếu đại biểu.

Ông Schoen lập luận rằng ông Sanders có thể giới thiệu thay đổi qui định tại Hội Nghị Quốc Gia Đảng Dân chủ, yêu cầu các siêu đại biểu bỏ phiếu bầu một ứng cử viên chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang họ.

Ông Schoen cũng cho biết kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây không hậu thuẫn cho lập luận của bà Clinton rằng bà sẽ là một ứng cử viên mạnh để đánh bại ông Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc đua có thể rất khít khao. (Nguyên Trân)