CỰU CHUẨN TƯỚNG PHAN HÒA HIỆP QUA ĐỜI, THỌ 86 TUỔI

CỰU CHUẨN TƯỚNG PHAN HÒA HIỆP QUA ĐỜI, THỌ 86 TUỔI

Tin Orlando – Cựu Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp vừa qua đời lúc 2 giờ 05 phút sáng Thứ Bảy, 14 Tháng 9, tại tư gia ở Orlando, Florida, sau một thời gian bị bệnh. Tiếp xúc với nhật báo Người Việt qua điện thoại, bà Phan Châu Ánh, phu nhân người quá cố, nói trong nước mắt rằng ông qua đời khá bất ngờ. Ông bị ung thư phổi hơn một năm nay. Tưởng là đến cuối năm ông mới đi, không ngờ ông đi sớm như vậy. Nhận xét về người bạn đời, bà Ánh nói ông là một người rất tốt, luôn lo cho gia đình và con cái trong suốt 52 năm chung sống.

Nhà báo Phan Nhật Nam từng là thư ký trưởng phái đoàn và là sĩ quan trao trả trong Ban Liên Hợp Quân Sự Bốn Bên của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, mà trưởng phái đoàn lúc đó là cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp. Nhà văn Phan Nhật Nam nhận xét trước đây không ai có thể nghĩ rằng một sĩ quan thiết giáp mà lại đảm trách một nhiệm vụ có tính cách chính trị. Nhưng khi trở thành trưởng phái đoàn ban liên hợp, Tướng Phan Hòa Hiệp chứng tỏ ông rất cứng cựa và vững vàng.

Theo gia đình cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp cho biết, ông tốt nghiệp Khóa 1 Võ Bị Ðịa Phương Trung Việt, Ðập Ðá, Huế. Những chức vụ ông từng đảm nhiệm trước đây là Tổng Trưởng Thông Tin và Chiêu Hồi, Trưởng Phái Ðoàn Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự hai bên và bốn bên, Tư Lệnh Sư Ðoàn 2 Bộ Binh, Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp, Tư Lệnh Lữ Ðoàn I Kỵ Binh, và Thiết Ðoàn Trưởng Thiết Ðoàn 4 Kỵ Binh. Ông được Ðệ Nhị Bảo Quốc Huân Chương trong thời gian phục vụ trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.