Cựu chủ biên đài Tiếng nói Việt ngữ VOA – ông Lê Văn – vừa qua đời

Cựu chủ biên đài Tiếng nói Việt ngữ VOA – ông Lê Văn – vừa qua đời

Ông Lê Văn

Nhận được tin buồn ông Lê Văn – Cựu chủ biên bản Việt Ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua đời vào lúc 4 giờ 30 sáng  ngày Thứ Bảy, 23 tháng 10 tại Houston, Texas.  Ông được Chúa gọi về trong lúc ngủ.

Ông Lê Văn làm việc cho VOA từ thời chiến tranh năm 1964, ông nghỉ hưu vào năm 2002. Theo lời ông chia sẻ nhiều năm trước đây: Suốt trong thời gian chiến tranh Việt Nam, ông hầu như làm việc liên tục.

Hồi ấy, đài VOA phát thanh tới hơn 10 tiếng đồng hồ/ngày. Nhân kỷ niệm một năm Viễn Xứ 30 tháng 04, 1976, ông Lê Văn là người đầu tiên đã đưa nhạc phẩm “Saigon Ơi Vĩnh Biệt” của nhạc sĩ Nam Lộc đến với quần chúng qua chương trình phát thanh VOA.

Toàn thể ban giám đốc SBTN xin nguyện cầu cho ông an nghỉ nơi Nước Chúa đời đời.