03/10/2013 | 0

CỰU CHIẾN BINH VẪN VÀO THĂM ĐÀI TƯỞNG NIỆM ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN BẤT CHẤP TÌNH TRẠNG ĐÓNG CỬA

CỰU CHIẾN BINH VẪN VÀO THĂM ĐÀI TƯỞNG NIỆM ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN BẤT CHẤP TÌNH TRẠNG ĐÓNG CỬA

Tin Hoa Thịnh Đốn – Cựu chiến binh đi thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn vẫn có thể vào bên trong tượng đài Đệ Nhị Thế Chiến bị rào chắn, bất chấp việc chính phủ đóng cửa. Hàng chục cựu chiến binh được đẩy đến tượng đài và được đám đông phóng viên báo chí lẫn thành viên Quốc Hội nhiệt tình chào đón. Các cựu chiến binh có thể vượt qua hàng rào được dựng lên vì tình trạng đóng cửa. Một số cựu chiến binh ngồi trên xe lăn, đến thăm Hoa Thịnh Đốn do chương trình Chuyến Bay Danh Dự tài trợ chuyến đi trong 1 ngày cho các cựu chiến binh tại Việt Nam, Đại Hàn và Đệ Nhị Thế Chiến, để họ có thể đến thăm các tượng đài ghi nhớ công lao phục vụ tổ quốc của họ. Một cựu chiến binh tên James Brooks nói nhiều người tử tế xuất hiện và dời các chướng ngại vật để họ, những cựu chiến binh, những người chiến đấu cho nước Mỹ, có thể bước vào trong nhìn thấy đài tưởng niệm tuyệt vời dành cho cựu chiến binh Đệ Nhị Thế Chiến. Theo Cơ quan Công viên Quốc Gia, đài tưởng niệm chính thức bị đóng cửa nhưng thành viên của Chuyến Bay Danh Dự không bị ngăn chặn bước vào bên trong.