Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Vancouver, Washington

Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Vancouver, Washington

Vào 11 giờ trưa Thứ Hai ngày 28 tháng 5 năm 2018, Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Việt Nam quận Clark đã tổ chức ngày Chiến Sĩ Trận Vong trong khu vực Lịch sử quốc gia Fort Vancouver – Washington.