12/08/2015 | 1

Cựu chiến binh Cuba cảnh cáo nguy cơ từ Mỹ

Cựu chiến binh Cuba cảnh cáo nguy cơ từ Mỹ

Havana, Cuba. (Reuters) – Một cựu chiến binh Cuba thuộc thế hệ tham gia cuộc chiến ở Sierra Maestra, dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro và phong trào nổi dậy quốc tế, nói rằng việc bình thường hoá với Hoa Kỳ sẽ là một “diễn biến lâu dài và phức tạp,” có thể là dấu hiệu chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa tại Cuba.

Ông này là một trong các thành viên thuộc lực lượng đông đảo người ủng hộ và tham dự phong trào cách mạng của Castro, đã tấn công cảnh sát tại các thành phố và tịch thu vũ khí cũng như tiền bạc giao nộp cho quân du kích. Những người còn sống thuộc thế hệ của ông, nay đã từ 80 tuổi trở lên, và nhiều người vẫn tiếp tục ủng hộ Fidel, cho nên họ ủng hộ lời cảnh cáo của Fidel đưa ra hồi tháng Giêng rằng, họ không tin vào Hoa Kỳ vì lịch sử đã dạy họ như thế. Một đại tá hồi hưu 75 tuổi thì cho rằng sau hơn 50 năm tranh chấp, việc nối lại bang giao giữa Cuba và Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều trở ngại và người Cuba cần phải được báo động về việc này.

Một thành viên khác của phong trào cách mạng tại Cuba thì cho biết, đã chạy trốn sang Hoa Kỳ vì bị cảnh sát của nhà độc tài Batista đe doạ. Aguiar quay trở về Cuba sau khi Castro lật đổ Batista và tham gia cuộc cách mạng tại Vịnh Con Heo, đã được Castro tặng thưởng hàng chục huy chương.

Một người khác thì nói rằng, Cuba đã chuẩn bị trước một cuộc chiến với Hoa Kỳ, và nay thì sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh ý thức hệ có thể diễn ra trong những ngày tới. (Song Châu)