cuộc vận động nhân quyền cho việt nam “triệu con tim, một tiếng nói”

cuộc vận động nhân quyền cho việt nam “triệu con tim, một tiếng nói”

Hãy tham gia cuộc vận động Nhân Quyền Cho Việt Nam “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” bằng cách gửi thỉnh nguyện thư đến Ủy Ban Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, và chính phủ các quốc gia tự do nhân ngày Quốc tế Nhân Quyền 2012!

Quý vị có thể vào website www.democracyforvietnam.net  để gửi đi các mẫu thư đã có sẵn.

Xin quý vị vào website www.sbtn.net để lấy số điện thoại và số fax của những lãnh sự quán của Việt Nam trên toàn Thế giới để gọi vào phản đối chính sách đàn áp của chế độ Đảng cộng sản Việt Nam đối với những nhà yêu nước.

Nếu có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc số điện thoại: 714-989-6117

Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đáp lời sông núi!