Cuộc vận động “Di công bầu phiếu” tại Đài Loan

Ngày 12/11 tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Đào Viên, một số bạn trẻ Việt Nam đã tổ chức một hoạt động bầu phiếu. Hoạt động này tên gọi là “Di Công Bầu Phiếu” nhằm đòi lại quyền lợi cho người di công Việt Nam tại Đài Loan và do Liên Minh Gia Tăng Sức Mạnh đứng ra tổ chức.