Cuộc Tranh Cử Vào Ghế Thị Trưởng Thành Phố Boston

Nghị viên Michelle Wu hiện đang dẫn đầu cuộc tranh cử vào chức thị trưởng thành phố Boston và có thể cô Michelle Wu trở thành thị trưởng gốc Á đầu tiên của thành phố mà trong 200 chỉ có thị trưởng la nam giới và da trắng. Xin mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây: