Cuộc tranh cử Thị Trưởng tại thành phố Boston, Massachusetts

Cuộc bầu cử thị trưởng trong nhiều thành phố trên toàn quốc sẽ được diễn ra vào ngày thứ ba ngày mùng 7 tháng 11 năm 2017. Đặc biệt là tại các hành phố lớn, cuộc vận đông tranh cử sẽ xảy ra sôi động hơn. Tại thành phố Boston năm nay, sẽ có hai ứng cử viên trong cuộc tranh cử này đó là ông Tito Jackson và thị trưởng Marty Walsh. Trong cuộc vận động hôm nay, thị trưởng Marty Walsh đã đến khu vực Dorchester cùng với đại biểu quốc hội Hoa Kỳ – hạ nghị sĩ Michael Capuano. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với hai ông xin mời quý với theo dõi phần phóng sự sau đây.