Cuộc tranh cử chức vụ giám đốc điều hành quận King giữa Thượng Nghị Sĩ gốc Việt và giám đốc đương nhiệm

Cuộc tranh cử chức vụ giám đốc điều hành quận King giữa Thượng Nghị Sĩ gốc Việt và giám đốc đương nhiệm

Các cử tri Quận King sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn trong năm nay khi họ phải bầu ra một giám đốc điều hành để lãnh đạo quận lớn nhất của tiểu bang Washington trong bốn năm tới. Tiêu chuẩn đặt ra rất rõ ràng – người dân có hai ứng cử viên – và người chiến thắng sẽ điều hành quận lớn thứ 12 tại Hoa Kỳ để giám sát ngân sách hàng năm hơn 6 tỷ Mỹ Kim.

Năm nay, khi Thượng nghị sĩ tiểu bang Washington, ông Joe Nguyễn đứng ra tranh cử với Giám đốc điều hành quận đương nhiệm Dow Constantine, sự kiện lần này đánh dấu lần đầu tiên sau 12 năm có hai ứng cử viên đứng ra tranh cử cũng như gây quỹ và tổ chức các cuộc vận động bầu cử, như thể họ thực sự hy vọng giành được chiến thắng.

Constantine đang tranh cử nhiệm kỳ thứ tư với tư cách là giám đốc điều hành quận King, nếu ông giành chiến thắng và phục vụ đủ nhiệm kỳ lần này, ông sẽ trở thành giám đốc điều hành tại nhiệm lâu nhất kể từ khi Quận King áp dụng hệ thống điều hành hiện tại vào cuối những năm 1960s. Ông đã vận động tranh cử mà không gặp trở ngại nào vào năm 2013 và 2017 khi đối mặt với các ứng viên huy động được ít hoặc không huy động được ngân quỹ.

Ông Joe Nguyễn, một thượng nghị sĩ tiểu bang trong nhiệm kỳ đầu tiên đang cố gắng khẳng định vị thế bản thân như một nhà lãnh đạo có thể tạo ra các thay đổi tiến bộ hơn trong việc thúc đẩy xe công cộng miễn phí, đánh thuế tài sản đối với những cư dân giàu có nhất của quận và đóng cửa nhà tù vị thành niên mới của quận.