Cuộc thi tìm hiểu lịch sử – văn hoá Việt Nam

Sau gần 1 năm chuẩn bị, Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales phối họp với các liên trường Việt gữ tổ chức cuộc thi về Lịch Sử & Văn Hoá Việt Nam lần đầu tiên tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng ở Sydney.