16/08/2021 | 12

Cuộc Tháo Chạy Khỏi Sài Gòn Trong Tình Thế Tiến Thoái Lưỡng Nan Của Hàng Ngàn Người Dân

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra lệnh phỏng tỏa Saigon thêm 1 tháng nữa. Đứng trước viễn tượng có thể bị đói nếu phải ở lại Saigon, nên nhiều người dân đã phải lên đường tìm cách rời khỏi Saigon lần thứ hai. Xin mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây: