26/06/2022 | 56

Cuộc thăm dò của CBS News: Một nửa cho rằng ông Trump đã cố gắng giữ lại ghế tổng thống qua các hành động bất hợp pháp, nên bị buộc tội

Cuộc thăm dò của CBS News: Một nửa cho rằng ông Trump đã cố gắng giữ lại ghế tổng thống qua các hành động bất hợp pháp, nên bị buộc tội

Hầu hết người Mỹ tiếp tục cảm thấy nền dân chủ của Hoa Kỳ bị đe dọa và các phiên điều trần ngày 6 tháng 1 đưa ra một cơ hội để tìm ra những lý do tại sao của họ.

Từ những gì họ đã thấy về các phiên điều trần cho đến nay, một nửa đất nước cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch tại vị thông qua các hoạt động vi hiến và bất hợp pháp. Một nửa nghĩ rằng ông Trump phải, đến lượt mình, bị buộc tội và cho rằng cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội là một “cuộc nổi dậy.”

Tuy nhiên, trong khi đó, hầu hết các đảng viên đảng Cộng hòa cảm thấy Trump không có kế hoạch như vậy và phần lớn trong số họ vẫn nói rằng Tổng thống Joe Biden đã không giành chiến thắng một cách hợp pháp. Một nửa số đảng viên đảng Cộng hòa vẫn gọi các sự kiện ngày hôm đó là “lòng yêu nước”, một quan điểm đã nổi xung quanh cùng một mốc kể từ ngày đó.

Các tác động đối với nên dân chủ, nói chung, xuất phát từ quan điểm về những gì nên xảy ra ngay bây giờ. 8/10 đảng viên Dân chủ và 44% đảng viên độc lập muốn thấy ông Trump bị buộc tội, nói rằng điều đó sẽ củng cố nền dân chủ. Ba trong bốn thành viên đảng Cộng hòa nói rằng việc xóa bỏ hành vi sai trái của Trump sẽ thực sự củng cố nền dân chủ.