28/11/2023 | 143

CUỘC TẤN CÔNG NHẰM VÀO XE ĐIỆN CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA THẤT BẠI SAU KHI NHIỀU TIỂU BANG NHẬN ĐƯỢC NHỮNG KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

CUỘC TẤN CÔNG NHẰM VÀO XE ĐIỆN CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA THẤT BẠI SAU KHI NHIỀU TIỂU BANG NHẬN ĐƯỢC NHỮNG KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa cho đến nay đã chỉ trích xe điện, gọi loại xe này là “lừa đảo,” “không dùng được,” và “giúp củng cố nền kinh tế Trung Cộng.” Tuy nhiên, theo Reuters, mặc dù xe điện (EV) phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ đảng Cộng hòa, nhưng nhiều tiểu bang chiến trường đang nhận được các khoản đầu tư lớn cho xe điện. Điều đó đã tạo ra cơ hội tiềm năng mà Tổng thống Joe Biden và một số ứng cử viên quốc hội của đảng Dân chủ nhắm tới trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Đã có khoảng 128 tỷ mỹ kim đầu tư vào sản xuất pin và xe điện trong nước được công bố kể từ khi Đạo luật Giảm lạm phát hay IRA được thông qua năm 2022. Đạo luật đó, được Tổng thống Biden và phía đảng Dân chủ trong Quốc hội ủng hộ, đã tạo ra các khoản tín dụng thuế để thúc đẩy sản xuất xe điện trong nước. Trong số khoản đầu tư đó, 48 tỷ mỹ kim – hay 1/3 – đã đổ vào Georgia, Arizona, Nevada và Michigan. Bốn tiểu bang đó, cùng với Wisconsin, Pennsylvania và North Carolina, được cho là những tiểu bang có tính cạnh tranh cao nhất trong cả nước. Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 9 của Reuters/Ipsos, ở bảy tiểu bang đó cộng lại, ông Trump nhận được 41% ủng hộ so với 35% của Tổng thống Biden, một khoảng cách cực kỳ khít sao. Điều này đồng nghĩa với việc cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa sẽ tìm cách khai thác mọi lợi thế, dù nhỏ đến thế nào.