Cuộc sống của người Thượng ở Bangyai, Thái Lan

Từ ngày 1/12/2017, chính quyền Thái Lan đã ra sắc lệnh truy quét tất cả những người nhập cư và lao động bất hợp pháp. Hiện nay, ở Thái Lan đang có rất nhiều người Việt Nam tị nạn sinh sống và họ đang phải đối mặt với nguy cơ bị bắt bớ, tù đày. Nếu bị bắt trong quá trình đang lao động, họ rất có khả năng sẽ bị đưa trở về Việt Nam. Chúng tôi đã đến thăm một số người Thượng tại khu vực Bangyai, Thái Lan và họ đã cho biết một số ý kiến sau đây.