Cuộc sống của người Mỹ gốc Việt ở Arkansas trong mùa dịch COVID-19

Arkansas là tiểu bang thuộc về miền Nam Hoa Kỳ, thủ phủ Arkansas là Little Rock. Hiện nay, tiểu bang Arkansas là môt trong những tiểu bang của của Hoa Kỳ có nhiều người Mỹ gốc Việt về đây sinh sống. Phóng viên Vũ Nhân từ Arkansas gửi về phóng sự sau đây .