Cuộc sống của cộng đồng Việt sau bão Irma tại miền Nam Florida

Thứ Hai 11/9, một số khu vực của người dân miền Nam Florida đã trải qua cơn bão Irma khủng khiếp và dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Phóng viên SBTN đã gặp gỡ một số gia đình người Việt và họ đã cho biết ý kiến.