Cuộc sống bên “dòng sông chết” Vàm Thuật – Nguyên nhân từ đâu?

Nuôi sống nhiều gia đình, nhưng gần 20 năm sông Vàm Thuật đoạn qua quận 12 và Gò Vấp ở Sài Gòn đã trở thành con sông “chết”. Màu nước đen, nước chảy đến đâu thì bốc mùi hôi thối đến đó. Các loài hải sản dường như không còn sống được dưới sông. Còn hàng ngàn gia đình dọc 2 bên bờ sông thì phải gồng mình sống chung với sự ô nhiễm của con sông này. Vậy nguyên nhân của sự ô nhiễm này là từ đâu?