Cuộc phỏng vấn đặc biệt với TNLT Hồ Thị Bích Khương tại Bangkok

Tù Nhân Lương Tâm Hồ thị Bích Khương được trả tự do vào ngày 15 tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, Cộng sản Việt Nam vẫn triệt đường sống của chị bằng cách không trả lại nhà và tìm cách hãm hại chị và đứa con trai. Để tìm đường sống, chị và con trai đã trốn được qua Thái Lan. Hai Mẹ con đến Bangkok ngày 19 tháng 8 năm 2016. Và sau đây là cuộc phỏng vấn đặc biệt với Tù Nhân Lương Tâm Hồ thị Bích Khương dành cho đài SBTN từ Bangkok.