01/12/2016 | 0

Cuộc kiểm phiếu lại diễn ra tại Wisconsin

Cuộc kiểm phiếu lại diễn ra tại Wisconsin

Madison, Wisconsin. (Reuters) – Các viên chức tại Wisconsin hôm nay bắt đầu quá trình kiểm phiếu lại. Chánh lục sự quận Dane, ông Scott McDonell chính thức tổ chức một cuộc họp ở Madisson, Wisconsin vào sáng nay.

Ông McDonell nói tại cuộc họp rằng ủy ban quyết định đếm phiếu lại bằng tay, một chiến thắng nhỏ cho ứng cử viên của đảng Xanh Jill Stein, người yêu cầu kiểm phiếu lại.

Bà Stein thua trong một vụ kiện mà bà tìm cách buộc các viên chức tại mọi quận phải đếm phiếu lại bằng tay, sau khi thẩm phán tiểu bang phán quyết vào hôm Thứ Ba rằng mỗi địa hạt có thể tự quyết định phương pháp thực hiện kiểm phiếu lại.

Các viên chức phải hoàn tất việc đếm lại tất cả 3 triệu phiếu bầu của tiểu bang Wisconsin vào ngày 13 tháng 12, khi các viên chức tiểu bang phải xác nhận kết quả bầu cử. Ủy ban vận động của bà Stein trả lệ phí 3.5 triệu Mỹ kim mà tiểu bang yêu cầu để kiểm phiếu lại.

Ứng cử viên của đảng Dân Chủ Hillary Clinton thua ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump chưa tới 1% phiếu bầu tại tiểu bang Wisconsin. Tuy nhiên rất ít người dự trù cuộc kiểm phiếu lại thay đổi kết quả.

Ủy ban vận động của bà Clinton ủng hộ nỗ lực kiểm phiếu lại. Bà Stein cũng tìm cách kiểm phiếu lại tại Pennsylvania vào hôm Thứ Hai, chỉ vài giờ trước thời hạn của tiểu bang.

Ủy ban vận động của bà cho biết bà sẽ nộp một yêu cầu tương tự tại  Michigan trước thời hạn Thứ Tư. (Nguyên Trân)