29/09/2016 | 0

Cuộc khởi kiện Formosa của ngư dân đã làm nên lịch sử

Một sự kiện lịch sử xảy ra vào ngày thứ Hai 26 tháng 09, 2016 tại Việt Nam, khi hơn 540 giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên nộp đơn kiện công ty gang thép Formosa.

6 tháng sau khi thảm họa môi trường do công ty Formosa xảy ra, cho đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, mặc dù phía bên Formosa đã chuyển 500 triệu cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Nếu kê khai cho tường tận, số tiền đó vẫn không đủ nếu tính thêm những thiệt hại về tinh thần, thiệt hại về vật chất trong hiện tại và tương lai khi biển vẫn chưa hồi phục; những thiệt hại mà ngành đánh cá, du lịch trong vùng hứng chịu; cũng như tương lai của con cái của người dân không được đến trường trong thời gian bị thiệt hại.

Tính đến tháng 2 năm 2013, hãng British Petroleum của Anh Quốc trong vụ sai sót để dầu lan ra vịnh Mexico, đã phải nộp phạt và bồi thường 42.2 tỉ đô Mỹ. Con số 500 triệu đô của Formosa không thấm vào đâu cả.

Không thể ngồi yên chờ nhà cầm quyền tiếp tục dung dưỡng Formosa tiếp tục hủy hoại môi trường, cũng như chờ đợi nhà cầm quyền tính toán hơn thiệt thế nào để chấm mút trong số tiền bồi thường, người dân Phú Yên quyết định xử dụng quyền dân sự của mình qua hành động kiện Formosa. Chỉ một ngày sau đó, các giáo xứ ĐôngYên, Mạnh Sơn, Dũ Lộc, Quý Hòa tiếp tục cùng nhau về Kỳ Anh hợp sức với giáo dân Phú Yên đưa đơn kiện Formosa.

Chuẩn bị cho vụ kiện không đơn giản trong chế độ độc tài toàn trị, công an cộng sản Việt Nam đã làm mọi cách ngăn cản và gây mọi khó khăn không cho hơn 500 giáo dân khi thuê xe lên đường vào thị xã Kỳ Anh. Thủ đoạn hù dọa các nhà xe có hợp đồng chở giáo dân Phú Yên được công an xử dụng tối đa, không khác chi hành động của đảng Mafia đòi tiền mãi lộ.

Thế nhưng với sức mạnh của đức tin và đoàn kết, giáo dân Phú Yên cùng linh mục Đặng Hữu Nam đã đến được thị xã Kỳ Anh và nộp đơn kiện Formosa.

Đây là một sự kiện lịch sử vì nó đánh đấu bước khởi đầu cho cuộc phản kháng do người dân phát động đấu tranh cho dân sinh, dân quyền trong ôn hoà để tranh đấu cho một đời sống tốt đẹp hơn cho chình mình và con cái mình; và cũng để dóng lên tiếng chuông cảnh báo cho cả nước rằng không thể cứ để cho tập đoàn thống trị cộng sản đem bán rẻ tài nguyên đất nước, đem bán rẻ tương lai của dân chúng để lấp đầy túi tiền cho phe nhóm của họ