Cuộc hội thảo cho các phụ huynh ELL tại trường công lập Boston

Tháng 7 năm 2015 là một sự mở đầu mới cho hệ thống trường công lập thành phố Boston. Uỷ ban trường công lập Boston đã bổ nhiệm Tiến sĩ Tommy Chang vào chức tổng giám đốc điều hành hệ thống trường công lập Boston cho nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2015. Người mới tác phong mới, đến cùng với Tiến sĩ Chang là 5 người phụ tá đắc lực của ông khi ông còn làm giám đốc điều hành hệ thống trường công lập tại thành phố Los Angeles, CA. Trong đó có tiến sĩ Frances Esparza phu trách về chương trình ELL, đây là một chương trình hỗ trợ cho các học sinh tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. Với mục đích hỗ trợ cho các em học sinh ELL, tiến sĩ Esparza đã tổ chức các cuộc hội thảo dành riêng cho các phụ huynh ELL với mục đích thành lập ban cố vấn phụ huynh toàn trường và thúc đẩy chủ trương các chương trình giáo dục dành cho học sin​h song ngữ. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.