02/02/2023 | 40

Cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Biden và chủ tịch hạ viện cộng hòa McCarthy