02/02/2023 | 47

Cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Biden và chủ tịch hạ viện cộng hòa McCarthy