Cuộc đình công đòi công bằng của gần 400 công nhân nữ Việt Nam ở Đài Loan

Ngày 23/4 vừa qua tại Tân Bắc – Đài Loan đã có gần 400 công nhân nữ Việt Nam làm việc cho tập đoàn Tinh Hoa cùng tổ chức đình công để đòi công bằng cho những gì phải chịu đựng suốt 6 tháng qua.